Reklamacije

V primeru predlogov, pripomb, kritik nas kontaktirajte na info @ noreponudbe.si in potrudili se bomo, da bomo morebitne težave rešili.

Reklamacije in odstop od pogodbe

Vse reklamacije in odstope od pogodb obravnava administrativni oddelek na info@noreponudbe.si vsak delovnik med 9. in 15. uro. Zaradi zaščite podatkov in uporabniških profilov za veljavne pritožbe ali reklamacije štejejo zgolj tiste, podane pisno na elektronski naslov info @ noreponudbe.si.
Splošna pravila in pogoji za TA so sestavni del vseh turističnih aranžmajev in si jih lahko ogledate na https://www.4travel.si/sploscaronni-pogoji-in-pravila-za-potovanja.html

Noreponudbe.si spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Lastnik je dolžan varovati podatke pritožnika in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika.

Reklamacije kuponov- vaucherjev

Noreponudbe.si v nobenem trenutku ni lastnik storitev ali blaga, ki jih oglašuje na portalu Noreponudbe.si, zato tudi ne more biti odgovoren za morebitne pravne ali fizične nepravilnosti posamezne storitve ali blaga, kakor tudi ne za drugo škodo, nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo med uporabo storitev ali blaga, ki so bili del promocije. Prav tako ne odgovarja za morebitne pritožbe ali posledice, ki bi lahko nastale, ko uporabnik koristi kupljen kupon- vaucher za blago ali storitev pri ponudniku storitev. Za izvedbo storitev in s tem povezanimi morebitnimi pritožbami, je v celoti odgovoren ponudnik storitve, ki je tudi lastnik posamezne storitve ali blaga.

Reklamacijo vložite pisno na info @ noreponudbe.si in jo bomo posredovali ponudniku, poskušali bomo pomagati pri reševanju sporov.

Reklamacije rešujeta kupec kupona - vaucherja in ponudnik storitve v reklamacijskem roku, ki je za ponudnika storitve osem (8) dni od posredovane pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je ponudnik storitev dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

Odstop od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od nakupa kupona pisno na e-naslov: info@noreponudbe.si sporoči odstop od pogodbe po 43. č Členu ZVPot, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po nakupu kupona - vaucherja.

Splošna pravila in pogoji za TA so sestavni del vseh turističnih aranžmajev in si jih lahko ogledate na https://www.4travel.si/sploscaronni-pogoji-in-pravila-za-potovanja.html

Morebitne reklamacije po tem roku rešujeta kupec kupona- vaucherja in ponudnik storitve v reklamacijskem roku, ki je za ponudnika storitve osem (8) dni od posredovane pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je ponudnik storitev dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.